អ្នកជំនាញ​​ផ្តល់​អនុសាសន៍​​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​​ថវិកាជាតិ​​ឆ្នាំ​​២០១៧​​ឱ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​​

25-11-2016 4:29 pm 3444
លោកអ៊ូ វីរៈ (ឆ្វេង), លោកច័ន្ទ សុផល(ស្តាំ)

​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ឱ្យដឹងថា រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​បន្ត​ផ្តល់​ការយកចិត្តទុកដាក់​ដល់​ការដំ​ឡើង​ចំណាយ​ថវិកា​សម្រា​ប់​វិស័យ​សង្គមកិច្ច នៅ​ឆ្នាំ​២០១៧ ជាពិសេស​លើ​វិស័យ​អាទិភាព​ចំនួន​បី​គឺ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​, ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ និង​ក្រសួង​សុខាភិបាល​។ វិស័យ​ទាំង​បី​នេះ ត្រូវ​ចំណាយ​រហូតដល់ ១,៤២១​លាន​ដុល្លារ ក្នុង​គម្រោង​ចំណាយ​ថវិកា​ជាង ៥​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សម្រាប់​ទ្រទ្រង់​លើ​គ្រប់​វិស័យ នៅ​ឆ្នាំ​២០១៧​។ បន្ថែម​លើ​ច្បាប់​ថវិកាជាតិ ឆ្នាំ​២០១៧ អ្នកជំនាញ​សេដ្ឋកិច្ច​បាន​ផ្តល់​អនុសា​សន៍​បន្ថែម ដើម្បី​ឱ្យ​ការគ្រប់គ្រង​ទាំង​ចំណូល និង​ចំណាយ​កាន់តែ​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព​។ ជា​បន្ត​សូម​ស្តាប់​នាទី​បច្ចុប្បន្នភាព​សង្គម​រៀបចំ​ដោយ​អឿន ភា​រ៉ា ដូចតទៅ​៖
​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ​​ថវិកាជាតិ

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត