ពិព័រណ៍​​សៀវភៅ​​ឆ្នាំ​​នេះ​​ធ្វើ​ឡើង​​ក្រោម​​ប្រធានបទ​​

25-11-2016 1:04 pm 1232

​ពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ឆ្នាំ​នេះ​ធ្វើឡើង​ក្រោម​ប្រធានបទ "​បង្កើន​ការអាន បង្កើត​ការសរសេរ​"​។​
​ពិធី​នេះ​សិស្ស និស្សិត និង​សាធារណជន​អាច​ចូលរួម​ដោយ​សេរី នៅ​ប​ណ្ណា​លល័យ​ជាតិ​កម្ពុជា ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​០២​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​០៤ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦ ពី​ម៉ោង​០៨:០០​ព្រឹក​- ០៧:០០​ល្ងាច​៕

​ដោ៖ធុច ធារ៉ា

 ពាក្យគន្លឹះ  ពិព័រណ៍សៀវភៅ

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត