សល់តែ៥ថ្ងៃ​ទៀត​ប៉ុណ្ណោះ!​ ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​នឹង​ត្រូវ​បញ្ចប់​ហើយ​

24-11-2016 7:47 am 935

មកដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកានេះ​ ដំណើរការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ នៅសល់តែ៥ថ្ងៃទៀត​ប៉ុណ្ណោះ​ នឹង​ត្រូវ​បិទ​បញ្ចប់​ហើយ​។ គ.ជ.ប ​ឱ្យដឹងថា ​ចំនួន​​ប្រជាពលរដ្ឋ​ ដែល​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ គិតត្រឹម​ថ្ងៃទី​២២​ ខែ​វិច្ឆិកា​ បាន​កើន​ដល់​ជាង​៧.៤​លាន​នាក់​ ស្មើ​នឹង​ជាង​៧៧​ភាគ​រយ​៕

 ពាក្យគន្លឹះ  គ.ជ.ប

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត