លទ្ធផល​ក្នុង២៩រដ្ឋ​លោកដូណាល់ ត្រាំ​នៅតែបន្ដនាំមុខ​លោកស្រី​គ្លីនតុន

09-11-2016 10:34 am 721
រូបភាពពីCNN

គិតលទ្ធផល​ត្រឹម២៩រដ្ឋ​នៃ៥០រដ្ឋ​ លោកដូណាល់ ត្រាំ​នៅតែបន្ដនាំមុខ​លោកស្រី​ហ៊ីលឡារី គ្លីនតុន​គឺ១៦៧​ទល់នឹង​១០៩ គិតជា​ភាគរយ​៤៩ភាគរយ​ទល់នឹង​៤៦.៨​ភាគរយ។​

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត