ថ្ងៃនេះ​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ចុះ​ជួប​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ខេត្ត​កណ្តាល​

01-11-2016 8:36 am 838

នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​០១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦​នេះ លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន​អញ្ជើញ​ចុះ​ជួប​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ខេត្ត​កណ្តាល​ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីសុខទុក្ខ និងបញ្ហា​ប្រឈមក្នុងការអនុវត្តន៍ការងារ។

សូមបញ្ជាក់​ថា ខេត្ត​កណ្តាល​ជា​ខេត្ត​ទី​២២ ហើយ ដែល​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន​អញ្ជើញ​ចុះ​ទៅ​ដល់ និង​ជួប​សំណេះសំណាល​ដោយ​ផ្ទាល់​៕


 ពាក្យគន្លឹះ  លោកហ៊ុន សែន

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត