ការប្រកួតប្រជែង​​អាជីវកម្ម​​កាត់ដេរ​​សម្លៀក​បំពាក់​

28-10-2016 4:11 pm 6709
កញ្ញាទេព អេលេនអ្នកគ្រប់គ្រងហាងDream Fashion

​បច្ចុប្បន្ន​អាជីវកម្ម​ផ្នែក​កាត់ដេរ​សម្លៀកបំពាក់ បាន​រីកដុះដាល​ជា​បន្ដបន្ទាប់​។​ជាមួយ​នឹង​កំណើន​នៃ​អាជីវកម្ម​ប្រភេទ​នេះ ក៏​មាន​ការប្រកួតប្រជែង​ខ្លាំង​ដែរ​។​កញ្ញា​ទេព អេ​លេន​ជា​អ្នកគ្រប់គ្រ​ងហាង​កាត់ដេរ​សម្លៀកបំពាក់​Dream Fashion​បាន​លើកឡើង​ថា បច្ចុប្បន្ន​ហាង​កញ្ញា​មាន​ការប្រកួតប្រជែង​ខ្លាំង ដូច្នេះ​ចាំបាច់​ត្រូវ​រិះរក​យុទ្ធសាស្ដ្រ​ថ្មីៗ ដើម្បី​ទទួលបាន​ការគាំទ្រ​កាន់តែច្រើន អាចឈរជើង​ជាប់​ក្នុង​អាជីវកម្ម​មួយ​នេះ​។​តើ​ការប្រកួតប្រជែង​ខ្លាំង​កម្រិតណា ហើយ​ត្រូវមាន​យុទ្ធសាស្ដ្រ​អ្វីខ្លះ​កុំឲ្យ​ចាប់ផ្ដើម​អាជីវកម្ម​ហើយ​ដួលរលំ​ទៅវិញ​?

​ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង ជាមួយ​កញ្ញា​ទេព អេ​លេន​ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត