ក្រុម​រដ្ឋ​អ៊ីស្លាម​​នៅ​ស៊ី​រី​​និង​អ៊ីរ៉ាក់​​កំពុង​​ជួប​​បញ្ហា​ធ្ងន់ធ្ងរ​?

25-10-2016 5:13 pm 3812
កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់​និងសម្ព័ន្ធមិត្ដ​បើក​ការវាយប្រហារ​លើក្រុមIS​នៅក្រុងម៉ូស៊ួល

​នៅក្នុង​នាទី​ព្រឹត្ដិការណ៍​អន្ដរជាតិ​ថ្ងៃនេះ​មាន​បទសម្ភាសន៍រ​វាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​សូ ចន្ថា ដោយ​កិច្ចសម្ភាសន៍​និយាយ​ពី​ស្ថានភាព​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ស៊ី​រី​និង​អ៊ីរ៉ាក់ រួម​ទាំង​ស្ថានភាព​ក្រុម​រដ្ឋ​អ៊ីស្លាម​នៅ​ទីនោះ​ផង​។​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​គឺជា​មូលដ្ឋាន​ធំ​បំផុត​របស់​ក្រុម​នេះ ប៉ុន្ដែ​ក្នុង​ពេល​ថ្មីៗ​ទាំង​ស៊ី​រី​និង​អ៊ីរ៉ាក់ បាន​ចាប់ផ្ដើម​ធ្វើ​ប្រតិ​បត្ដិកា​រវាយ​ដណ្ដើម​យក​ក្រុង​ជា​មូលដ្ឋាន​ធំៗ​របស់​ក្រុម​រដ្ឋ​អ៊ីស្លាម​មកវិញ​។​តើ​ស៊ី​រី​និង​អ៊ីរ៉ាក់​អាច​ទទួលបាន​ជោគជ័យ​ទេ​?​បើ​បាត់បង់​មូលដ្ឋាន​នៅ​ស៊ី​រី​និង​អ៊ីរ៉ាក់ ក្រុម​នេះ​អាច​ទៅ​ជ្រកកោន​និង​បង្កើត​មូលដ្ឋាន​នៅ​កន្លែង​ណា​?​តើ​ស្ថានភាព​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ស៊ី​រី​និង​អ៊ីរ៉ាក់​អាច​ធូរស្រាល​ពី​សង្គ្រាម​ទេ​ឬ​កាន់តែ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ជាង​មុន​?

​ដើម្បី​ច្បាស់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​ដូច​តទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 

 ពាក្យគន្លឹះ  ក្រុមIS

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត