ភាពខ្លាំង​​របស់​បុគ្គលិក​​ជា​កត្ដា​រួមចំណែក​​អភិវឌ្ឍ​​អាជីវកម្ម​

21-10-2016 2:45 pm 5009

នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក អ៊ឹម ភិន​សារិទ្ធ អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន​សន្ដិសុខ​IPS ដោយ​កិច្ចពិភាក្សា​និយាយ​ភាពខ្លាំង​របស់​បុគ្គលិក ជា​កត្ដា​រួមចំណែក​អភិវឌ្ឍ​អាជីវកម្ម​។​ជា​ការពិត​ណាស់​គ្រប់​បណ្ដា​ក្រុមហ៊ុន ឬ​សហគ្រាស​នានា អាច​រីកចម្រើន​ទៅ​មុខ​បាន លុះត្រាតែ​មាន​បុគ្គលិក​ជា​អ្នក​រួម​ចំណែក​យ៉ាងសកម្ម​ក្នុង​ការងារ​។​ក្រុមហ៊ុន​ឬ​សហគ្រាស​នានា មិន​អាចឈរជើង​តែម្នាក់ឯង ហើយ​ចង់​សម្រេច​ជោគជ័យ​បាន​ឆាប់រហ័ស​ដោយ​គ្មាន​បុគ្គលិក​ជួយ​នោះ​។​

លោក អ៊ឹម ភិន​សារិទ្ធ​ក៏​គាំទ្រ​នឹង​ប្រធានបទ​នេះដែរ ហើយ​ចង់​ដឹង​លោក​បកស្រាយ​យ៉ាងណា ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​ដូច​តទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត