អ្វី​ជា​លក្ខណៈ​​ពិសេស​​នៃ​សៀវភៅ​ ​អំណាច​​នៃ​​អនុ​សម្បជញ្ញៈ​?

06-10-2016 6:12 pm 1477

​នាទី​សៀវភៅ​១​មួយ​សប្តាហ៍​នៅ​ថ្ងៃនេះ យើង​មាន​កិច្ចសម្ភាសន៍​ជាមួយ​លោក អ៊ុំ វិសុទ្ធ ជា​អ្នកនិពន្ធ និង​បណ្ណាធិការ នៅ​គ្រឹះស្ថាន​បោះពុម្ព​សៀវភៅ​ម៉ាញ​ប៊ុក្ស​។ វត្តមាន​លោក អ៊ុំ វិសុទ្ធ នឹង​បង្ហាញ​ជូន ស្នាដៃ​សៀវភៅ​មួយ​ក្បាល​ដែល​មាន​ចំណងជើង​ថា អំណាច​នៃ​អនុ​សម្បជញ្ញៈ​។​

តើ​ខ្លឹមសារ​នៃ​សៀវភៅ​នេះ​ជា​អ្វី​? អ្វីខ្លះ​ជា​លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ​សៀវភៅ អំណាច​នៃ​អនុ​សម្បជញ្ញៈ​?
​ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់ សូម​ស្តាប់​កិច្ចសម្ភាសន៍​រវាង រី ឧត្តម ជាមួយ​លោក អ៊ុំ វិសុទ្ធ ដូចតទៅ​៖

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត