ធ្វើ​ដូចម្ដេច​​អាច​​ប្រែក្លាយ​​អាជីវកម្ម​ខ្នាតតូច​​ទៅ​ខ្នាត​មធ្យម​​និង​ឈាន​ដល់​ខ្នាត​ធំ​?

09-09-2016 3:06 pm 5285
លោកឃុត ចាន់រិទ្ធិពេលចូលរួម​កម្មវិធីSMEកម្ពុជា​របស់វិទ្យុវាយោ

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​ឃុត ចាន់​រិទ្ធិ ជា​ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​KC Solar​។​ប្រធានបទ​ក្នុង​កិច្ចពិភាក្សា​និយាយ​ពី “​ការ​ប្រែក្លាយ​ពី​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​តូច ទៅ​ជា​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​មធ្យម និង​ខ្នាត​ធំ​” ដោយ​លោក​ឃុត ចាន់​រិទ្ធិ​និង​ចែករំលែក​បទពិសោធ​ន៍​ផ្ទាល់ខ្លួន សម្រាប់​ជា​ចំណេះដឹង​បន្ថែមទៀត ដល់​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ដែល​ត្រូវការ​បទពិសោធន៍​បន្ថែ​ម​។​ចង់ដឹងថា​តើ​ដើម្បី​អាច​ពង្រីក​អាជីវកម្ម​បាន​ដោយ​ជោគជ័យ ពី​ខ្នាត​តូច​ទៅ​ខ្នាត​មធ្យម​រហូត​ឈាន​ដល់​ខ្នាត​ធំ ត្រូវមាន​យុទ្ធសាស្ដ្រ​យ៉ាងណាខ្លះ​?


​ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​ដូច​តទៅ​៖


​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត