តើ​មាន​​របៀបវារៈ​អ្វីខ្លះ​​នឹងត្រូវ​​លើក​យក​​ទៅ​ពិភាក្សា​​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​​កំពូល​​នៅ​ឡាវ​?

06-09-2016 5:15 pm 1822
ទង់ជាតិ​នៃប្រទេស​សមាជិក​អាស៊ាន

​កិច្ចប្រជុំ​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​អាស៊ាន​ជាមួយ​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​អន្ដរជាតិ ត្រូវ​ធ្វើឡើង​នៅក្នុង​ទីក្រុង​វៀងចន្ទន៍​ប្រទេស​ឡាវ ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៦​កញ្ញា​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​០៨​កញ្ញា​។​ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពូលៗ​របស់​ពិភពលោក នឹង​ត្រូវ​ជួប​ពិភាក្សា​ជាមួយ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​អាស៊ាន​ផងដែរ ព្រោះ​ជា​កិច្ចប្រជុំ​ជាន់ខ្ពស់​មួយ​ឆ្នាំ​ម្ដង​។​ហេតុនេះ​មាន​រឿងរ៉ាវ​ជាច្រើន​ត្រូវ​ដោះស្រាយ​ជាមួយ​គ្នា​។​តើ​មាន​របៀបវារៈ​អ្វីខ្លះ ត្រូវ​លើក​យក​ទៅ​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​?​តើ​កិច្ចប្រជុំ​នឹង​ទទួលបាន​លទ្ធផល​ផ្លែផ្កា​ឬទេ​?


​ដើម្បី​ច្បាស់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក ឯម វណ្ណា​រ៉ា​ដូចតទៅ​៖


​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  កិច្ច​ប្រជុំ​នៅឡាវ

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត