ធ្វើយ៉ាងណា​​ទើប​​ជម្រុញ​​ឱ្យ​​យើង​​ចូល​​ចិត្ត​​អាន​?

05-09-2016 5:17 pm 1456
លោក គឹម ចាន់ណា

​មាន​មធ្យោបាយ​ច្រើនយ៉ាង​ដើម្បី​បង្កើន​ចំណេះដឹង​។ ក្នុងចំណោម​មធ្យោបាយ​ទាំងនោះ ការអាន​សៀវភៅគឺជា​ជម្រើស​មួយ​ដែល​អាច​ជួយ​យើង​ឱ្យ​ទទួលបាន​គំនិត​ថ្មីៗ ការ​ត្រិះរិះ ឬ​ការពិចារណា​ជាដើម​។ ប៉ុន្តែឧបសគ្គ​មួយ​ដែល​ធ្វើឱ្យ​យើង​មិន​អាច​អាន​សៀវភៅ​បាន គឺ​យើង​តែងតែ​មិន​យល់ថា ត្រូវធ្វើ​យ៉ាងណា​ដើម្បី​ឱ្យ​ចូល​ចិត្ត​ការអាន​។​

តើ​ការអាន​សៀវភៅ​មាន​សារសំខាន់​អ្វីខ្លះ​? ធ្វើយ៉ាងណា​ទើប​ជម្រុញ​ឱ្យ​យើង​ចូល​ចិត្ត​អាន ហើយ​មិន​មាន​អារម្មណ៍​ងងុយដេក នៅ​ពេល​ចាប់ផ្តើម​កាន់​សៀវភៅ​យក​មក​អាន​?

ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ សូម​ស្តាប់​កិច្ចសម្ភាសន៍​រវាង រី ឧត្តម ជាមួយ​និង​លោក គឹម ចាន់ណា នាយក​គ្រឹះស្ថាន​បោះពុម្ព​សៀវភៅ​ម៉ាញ​ប៊ុក្ស ដូចតទៅ​៖

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត