​ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ថ្មី​​​មាន​អ្វី​​​គួរ​ឲ្យ​​កត់សម្គាល់​ខ្លះ​​?​

02-09-2016 4:47 pm 2582

គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត ហៅ​កាត់​ថាគ​.​ជ​.​ប បានចាប់ផ្តើម​ដំណើរការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ថ្មី តាម​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០១​កញ្ញា​។ ជា​ការចុះ​ឈ្មោះ​ថ្មី​ទាំងស្រុង ពោល​គឺ​ថ្មី​ទាំង​បច្ចេក​ទេស​​ចុះឈ្មោះ ថ្មី​ទាំង​នីតិវិធី​ជា​ដើម​។ តើការចាប់ផ្តើម​ចុះឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​​ថ្មី មានអ្វីដែលគួរឲ្យកត់​សម្គាល់ខ្លះ? សូម​ស្តាប់​បទសម្ភាសន៍​ដែល​រៀបចំ​ដោយ​អឿន ភា​រ៉ា ក្នុង​នាទី​បច្ចុប្បន្នភាព​សង្គម​​ដូច​តទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត