សហគ្រាស​​​កម្ពុជា​​​គួរ​អភិវឌ្ឍ​ខ្លួន​​យ៉ាងណា​​ដើម្បី​អាច​​ប្រកួតប្រជែង​​​លើ​ឆាក​អន្ដរជាតិបាន​?

29-07-2016 2:59 pm 1613
រូបបុគ្គលិកសន្ដិសុខ​Libra

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ មាន​កិច្ច​ពិភាក្សា​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក ហេង ម៉េង​ហូ ជា​ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​Libra Private Security​។​សម្រាប់​ប្រធានបទ​នៅ​ក្នុង​កិច្ចពិភាក្សា​គឺ “​តើ​សហគ្រាស​កម្ពុជា​គួរ​អភិវឌ្ឍ​ខ្លួន​យ៉ាងណា ដើម្បី​បង្កើន​សមត្ថភាព​ប្រកួតប្រជែង​លើ​ឆាក​អន្ដរជាតិ​?” ដោយ​លោក​ម៉េង​ហូ​នឹង​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍​ផ្ទាល់ខ្លួន និង​គន្លឹះ​ជោគជ័យ​សំខាន់ៗ សម្រាប់​ត្រៀម​ខ្លួន​ប្រកួតប្រជែង និង​ចាប់​ដៃគូ​ជាមួយ​សហគ្រាស ក៏​ដូចជា​ក្រុមហ៊ុន​អន្ដរជាតិ​។​


​ដើម្បី​ច្បាស់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​ដូច​តទៅ​៖


​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  សហគ្រាស​កម្ពុជា

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត