អ្នកវិភាគ​ផ្តាំ​ថា ​មាន​ច្បាប់​​ត្រូវតែ​អនុវត្ត​ កុំ​ធ្វើ​តាម​​អារម្មណ៍​

01-07-2016 5:15 pm 2748

​អ្នកវិភាគ​បញ្ហា​សង្គម​មើលឃើញថា ស្ថានភាព​នៃ​ការអនុវត្ត​ច្បាប់​នៅ​កម្ពុជា​ពេល​ខ្លះ មិន​គោរព​ទៅតាម​គោលការណ៍​នោះទេ បែរជា​យក​ទំលាប់ ឬ​អារម្មណ៍​បុគ្គល​មក​អនុវត្ត​។ ការអនុវត្ត​បែបនេះ ហាក់​មើលរំលង​ច្បាប់ ហើយ​វា​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ច្បាប់​នៅក្នុង​ប្រទេស​នៅតែ​មិន​រឹងមាំ​។ ជុំវិញ​បញ្ហា​នេះ អ្នកវិភាគ​លើកឡើងថា ប្រទេស​យើង​មានច្បាប់ ដូច្នេះ​​ត្រូវ​តែ​អនុវត្ត កុំ​ធ្វើការ​តាម​អារម្មណ៍​។ សូម​ស្តាប់​នាទី​បច្ចុប្បន្នភាព​សង្គម ដែល​រៀបចំ​ដោយ​អឿន ភា​រ៉ា​៖

សំឡេង៖

 ពាក្យគន្លឹះ  អ្នកវិភាគ

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត