ការប្រកួតប្រជែង​​សាលា​ស្ដង់ដា​​ក្នុងប្រទេស​​កម្ពុជា​

01-07-2016 1:25 pm 1107
សិស្សសាលា​North American

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង ជាមួយ​លោក ស៊ីម សុ​ទូច ជា​នាយក​សាលា​North American និង​កញ្ញា ហ៊ លីដា ជា​ជំនួយការ​ផ្នែក​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​សិក្សា​នៃ​សាលា​North American​។​សម្រាប់​ប្រធានបទ​ក្នុង​កិច្ចពិភាក្សា​និយាយ​ពី “​ការប្រកួតប្រជែង​សាលា​ស្ដង់ដា​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​”​។​បច្ចុប្បន្ន​មាន​សាលា​ឯកជន​ជាច្រើន​បាន​បង្កើតឡើង បន្ថែម​លើ​សាលា​រដ្ឋ​ដែល​មាន​ស្រាប់​។​ក្នុងនោះ​ក៏​មាន​ការប្រកួតប្រជែង​គ្នាខ្លាំង​ផង​ដែរ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​សាលា​នី​មួយៗ​ខិតខំ​ធ្វើ​យ៉ាងណា​ពង្រីក​ខ្លួន​ឲ្យក្លាយ​ជា​សាលា​ស្ដង់ដា​ដើម្បី​ទទួលបាន​ការគាំទ្រ​។​ចង់ដឹងថា​តើ​ត្រូវមាន​ការរៀបចំ​យ៉ាងណា​ខ្លះ​ទើប​អាច​ក្លាយជា​សាលា​ស្ដង់ដា​?​តើ​ត្រូវ​ត្រៀម​ខ្លួន​យ៉ាងណា​ទើប​អាច​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការបើក​សាលា​ឯកជន​?


​ដើម្បី​ច្បាស់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​ដូច​តទៅ​៖


​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  សាលាស្ដង់ដា

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត