អ្នកតាមដាន​​ស្ថានការណ៍​៖​​ពិភពលោក​​កំពុង​ជួប​បញ្ហា​​ប្រឈម​៥​​ធំៗ​

21-06-2016 4:25 pm 2438
រូបភាព​បង្ហាញ​ពីវិបត្ដិ​កំពុងកើតឡើង​​ក្នុងពិភពលោក

នៅក្នុង​នាទី​ព្រឹត្ដិការណ៍​អន្ដរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​សុខ ទូច អ្នកតាមដាន​ស្ថានការណ៍​អន្ដរជាតិ​មួយ​រូប​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​។​កិច្ចពិភាក្សា​និយាយ​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​ធំៗ ដែល​កំពុង​ធ្វើឲ្យ​ពិភពលោក​ឈឺ​ក្បាល​ដោះស្រាយ​មិន​ទាន់​ចេញ​។​ពិភពលោក​កំពុង​វិលមុខ​នឹង​បញ្ហា​ចាក់​ស្រែះ ធ្វើឲ្យ​ស្ថានភាព​កាន់តែ​វឹកវរ​បង្ក​អស្ថេរភាព អសន្ដិសុខ​។​តើ​បញ្ហា​ប្រឈម​ទាំងនោះ​មាន​អ្វីខ្លះ​?​តើ​ធ្វើ​យ៉ាងណា​ទើប​អាច​ដោះស្រាយបាន​?


​ចង់​ច្បាស់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​ដូច​តទៅ​៖


​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត