ការ​ចរាចរ​​អង្ករ​ធម្មជាតិ​​ក្នុង​ទីផ្សារ​​កម្ពុជា​

11-06-2016 8:20 am 1823
រូបភាពនៃអង្ករធម្មជាតិដែលស្ថាប័នDream Riceនាំចេញ

នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​អ្នកស្រី​ឈិន សុឃឿន នាយក​គ្រប់គ្រង​ទូទៅ​ស្ថាប័ន​Dream Rice ជា​ស្ថាប័ន​នាំចេញ​អង្ករ​ធម្មជាតិ​ចូល​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​។​កិច្ចពិភាក្សា​ថ្ងៃនេះ និយាយ​ពី​ការ​ចរាចរ​អង្ករ​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ទីផ្សារ​កម្ពុជា ដោយ​អ្នកស្រី​នឹង​បញ្ជាក់​ជូន ថា​តើ​អង្ករ​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ទីផ្សារ​មាន​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​តម្រូវកា​រហើយ​ឬ​នៅ​។​មួយវិញទៀត អ្នកស្រី​នឹង​ជម្រាប​ផងដែរ​ពី​ប្រភេទ​អង្ករ​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ស្ថាប័ន​លោក​ស្រី​។​


​ចង់ដឹង​កាន់តែច្បាស់​ពី​ព័ត៌មាន​នេះ ជា​បន្ដ​សូប​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​ដូច​តទៅ​៖


​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត