ការប្រកួត​ប្រជែង​​អាជីវកម្ម​​លក់​ស៊ុប​​និង​​សាច់​អាំង​

30-04-2016 7:37 am 5065
រូបភាព​ស៊ុប​គោមួយឈុត​​នៅហាងស៊ុប​និងសាច់អាំង​គោស្រែ១៨

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ យើង​មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង ជាមួយ​លោក ហ៊ាន ពណ្ណ​រាយ ម្ចាស់​ហាង​ស៊ុប និង​សាច់​អាំង​គោ​ស្រែ​១៨​។​កិច្ចពិភាក្សា​និយាយ​ពី ការប្រកួតប្រជែង​អាជីវកម្ម​លក់​ស៊ុប​និង​សាច់​អាំង​។​បច្ចុប្បន្ន អាជីវកម្ម​នេះ​បាន​រីក​លូតលាស់​យ៉ាង​ខ្លាំង ជាពិសេស​នៅក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​តែម្ដង​។​ការរីកចម្រើន​នេះ ជា​សញ្ញា​បង្ហាញ​ថា​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​លើ​អាជីវកម្ម​លក់​ស៊ុប​និង​សាច់​អាំង ហើយក៏​មាន​អ្នក​ចូលចិត្ដទ​ទួល​ទាន​ច្រើន ដែល​អាច​បញ្ជាក់​ថា ពួកគេ​មាន​កម្រិតជីវភាព​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ​មួយកម្រិត​ទៀត​។​តើ​ស្ថានភាព​នៃ​អាជីវកម្ម​លក់​ស៊ុប​និង​សាច់​អាំង ប្រកួតប្រជែង​ខ្លាំង​កម្រិតណា​?​តើ​ការធ្វើ​អាជីវកម្ម​មួយ​បាន​ត្រូវ​មើល​លើ​កត្ដា​អ្វីខ្លះ​?


​ដើម្បី​ច្បាស់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​ហ៊ាន ពណ្ណរាយ​ដូចតទៅ​៖


​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត