សមុទ្រ​ចិន​​​ខាងត្បូង​​មាន​សារប្រយោជន៍​​យ៉ាង​ណា​​ទើប​អន្ដរជាតិ​​ដណ្ដើម​គ្នា​​កាន់កាប់​?

19-04-2016 3:57 pm 3359
ទិដ្ឋភាព​​កូនកោះ​ក្នុងដែន​សមុទ្រចិន​ខាងត្បូង

នៅក្នុង​នាទី​ព្រឹត្ដិការណ៍​អន្ដរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ យើង​មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោករ​ស់ រ៉ាវុធ ដោយ​បទសម្ភាសន៍​ផ្ដោត​លើ​ដែនសមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​។​បច្ចុប្បន្ន ជម្លោះ​នៅ​ដែនសមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​កំពុង​តែ​កើនឡើង​ជា​ថ្មី ដោយសារ​ចិន​បាន​បង្កើន​សកម្មភាព​វាទទី​នៅ​ទីនោះ​កាន់តែខ្លាំង​ដែរ ធ្វើឲ្យ​ប្រទេស​ពាក់ព័ន្ធ​ខឹងសម្បា​រយ៉ា​ង​ខ្លាំង​។​ទាំង​ចិន​ទាំង​ប្រទេស​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងទៀត​មាន​វៀតណាម ហ្វីលីពីន ម៉ាឡេស៊ី​ជាដើម ចង់បាន​ដែនសមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង មក​ធ្វើជា​កម្មសិទ្ធិ​ផ្ទាល់ខ្លួន​។​តើ​ហេតុអ្វី​បានជា​ដែនសមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង ត្រូវ​ចិន​និង​ប្រទេស​មួយចំនួន​ទៀត​ចង់​បាន​ខ្លាំង​ម្ល៉េះ​?​តើ​ដែនសមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​អាច​ផ្ដល់​សារប្រយោជន៍​អ្វីខ្លះ​?


​ដើម្បី​ជ្រាប​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោករ​ស់ រ៉ាវុធ ដូចតទៅ​៖


​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត