ក្រសួង​ធនធានទឹក​​អំពាវនាវ​​ទប់ស្កាត់​​សកម្មភាព​​លុប​​បឹងបួ​​ធម្មជាតិ​​នានា​​

28-03-2016 7:39 pm 4787

​ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​មីនា បានចេញ​សេចក្តីអំពាវនាវ​ទប់ស្កាត់​ការចាក់​លុប​បឹងបួ​ធម្មជាតិ​នានា បន្ទាប់​ពី​ក្រសួង​បានកត់សម្គាល់​ឃើញ​ថា ចលនា ឬ​ទំនាស់ ដែល​កើតឡើង​ស្តីពី​សកម្មភាព​លុប​បឹងបួ​ធម្មជាតិ​ដោយ​បុគ្គល​មួយចំនួន បាន​កើតឡើង​ជា​ហូរហែរ​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត