អ្វី​ជា​គន្លឹះ​​ដើម្បី​ក្លាយជា​​អ្នកគ្រប់គ្រង​​វ័យក្មេង​?

25-03-2016 1:12 pm 2729

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ យើង​មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​កញ្ញា អ៊ុយ មួយ​ហៃ ជា​ប្រធាន​គ្រប់គ្រង​ទូទៅ​ក្នុង​ហាង​T-Shop​។​បទសម្ភាសន៍​ពិភាក្សា​លើ​ប្រធានបទ “​គន្លឹះ​ដើម្បី​ក្លាយជា​អ្នកគ្រប់គ្រង​វ័យក្មេង​”​។​ដើម្បី​អាច​ក្លាយជា​អ្នកគ្រប់គ្រង​ល្អ​មួយ​រូប យើង​ត្រូវ​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​យ៉ាង​ដូចម្ដេច​?​តើ​អ្វី​ជា​ភាព​ខ្លាំង​របស់​អ្នកគ្រប់គ្រង​?
​ចង់ដឹង​កាន់តែច្បាស់​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​ដូច​តទៅ​៖


​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត