តើ​កម្ពុជា​​​ចំណេញ​​អ្វីខ្លះ​ បើ​អាជីវកម្ម​​ទាំងអស់​​ងាក​មក​​ទូទាត់​​ជា​​ប្រាក់​រៀល​​វិញ​​?​

18-03-2016 7:18 pm 4352
US(ដុល្លារ), វៀតណាម(ដុង), កម្ពុជា(រៀល) និង ថៃ(បាត)

​និយាយ​ពី​ការទូទាត់​ប្រាក់​ដុល្លារ​នៅ​កម្ពុជា​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ គឺ​ស្ទើរតែ​មាន​គ្រប់​ទីកន្លែង​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​។ បើ​តាម​អ្នក​សេដ្ឋកិច្ច​បានឲ្យដឹងថា ប្រាក់​ដុល្លារ​ដែល​កំពុងតែ​ចរាចរណ៍​នៅលើ​ទីផ្សារ មាន​រហូត​ទៅ​ដល់​ប្រមាណ​៨៥​ភាគរយ នៃ​បរិមាណ​សាច់ប្រាក់​សរុប​។ ដូច្នេះ​មានន័យថា កម្ពុជា​គ្រប់គ្រង​រូបិយប័ណ្ណ​ប្រាក់រៀល បាន​តែ​ប្រមាណ​១៥​ភាគរយ​ប៉ុណ្ណោះ ដែល​កំពុង​ប្រើប្រាស់ និង​ចរាចរណ៍​នៅលើ​ផ្សារ​។ នៅក្នុង​បរិបទ​នេះ បើ​អាជីវកម្ម​ទាំងអស់​ងាក​មក​ទូទាត់​ជា​ប្រាក់​រៀល​វិញ តើ​កម្ពុជា​ចំណេញ​អ្វីខ្លះ​? ជា​បន្ត​សូម​ស្តាប់​នាទី​បច្ចុប្បន្នភាព​សង្គម​ដែល​រៀបចំ​ដោយ​អឿន ភា​រ៉ា​៖

សំឡេង៖


ព័ត៌មានផ្សេងទៀត