​ក្រសួង​សាធារណ​ការជូន​ដំណឹង​ពី​សុពលភាព​បណ្ណ​បើកបរ​អចិន្ត្រៃយ៍ និង​បណ្ណ​អាយុ​៦០​ឆ្នាំ​

16-03-2016 10:25 am 3481

​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​មីនា បាន​ចេញ​សេចក្តីប្រកាស ដោយ​បាន​បញ្ជាក់ថា ចំពោះ​អ្នក​កាន់​បណ្ណ​បើក​បរមាន​សុពលភាព​អចិន្ត្រៃយ៍ និង​បណ្ណ​បើកបរ​ដែលមាន​សុពលភាព​រហូត​ដល់​អាយុ​៦០​ឆ្នាំ គឺ​អាច​បន្ត​សុពលភាព​ប្រើប្រាស់ រហូតដល់​មាន​ការជូនដំណឹង​ជា​ថ្មី ពី​ក្រសួង​។ ដើម្បី​ដឹង​កាន់តែ​ច្បាស់​ពី​សេចក្តី​ក្តីប្រកាស​នេះ សូម​ស្តាប់​ការបញ្ជាក់​ពី​លោក​វ៉ា ស៊ឹម សុរិយា អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​។​

​សំឡេង​លោក​វ៉ា ស៊ឹម សុរិយា

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត