ក្រសួងកសិកម្ម​បង្ហាញរបាយការណ៍​ស្តីពី​ស្ថានភាព​នៃការនាំចេញ​អង្ករ​កម្ពុជា​ប្រចាំ​ខែកុម្ភៈ​

02-03-2016 8:29 pm 5373

នៅយប់ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានបង្ហាញរបាយការណ៍ ស្តីពីស្ថាន​ភាព​នៃការ​នាំចេញ​អង្ករ​​ចេញកម្ពុជាប្រចាំខែកុម្ភៈ។

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត