ទីផ្សារ​​អចលនទ្រព្យ​​ក្នុងប្រទេស​​កម្ពុជា​

27-02-2016 10:43 am 2741
​អគារ​ខ្ពស់ៗ​ដែលជា​អចលនទ្រព្យ​​ត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ យើង​មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោកស្រី Grace Rachny Fong​នាយិកា​ក្រុមហ៊ុន Cuntury 21 Cambodia ជា​ក្រុមហ៊ុន​ធ្វើការ​ផ្នែក​អចលនទ្រព្យ​។ ប្រធានបទ​នៅក្នុង​កិច្ចសម្ភាសន៍​គឺ “​ទីផ្សារ​អចលនទ្រព្យ​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​” ដោយ​លោកស្រី Grace Rachny នឹង​បកស្រាយ​ពី​ទីផ្សារ​អចលនទ្រព្យ​ដែល​កំពុង​លូតលាស់​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​។ តើ​ដើម្បី​អាច​ប្រលូក​ក្នុង​វិស័យ​នេះ​បាន យើង​ត្រូវ​ត្រៀម​ខ្លួន​ដូច​ម្ដេច​ខ្លះ​? តើ​ធ្វើ​យ៉ាងណា​អាច​វាយតម្លៃ​លើ​អចលនទ្រព្យ​ប្រកបដោយ​ប្រិសិទ្ធភាព​?


​ចង់​ដឹង​ព័ត៌មាន​កាន់តែច្បាស់ សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោកស្រី Grace Rachny​ដូចតទៅ​៖


​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត