គណបក្ស​​នយោបាយ​​ច្រើន​​ជា​​បច្ច័យ​ល្អ​​សម្រាប់​​កម្ពុជា​​ដែរ​រឺទេ​​?​

05-02-2016 7:29 pm 7373

​ក្នុង​រយៈពេល​ចុងក្រោយ​នេះ ការបង្កើត​គណបក្ស​ថ្មី​ជា​បន្តបន្ទាប់ ត្រូវបាន​ប្រជាពលរដ្ឋ អ្នកតាមដាន​ស្ថាន​ការ​សង្គម និង​នយោបាយ យល់​ឃើញ​ផ្សេងៗ​គ្នា​។ អ្នកខ្លះ​យល់​ថា ការបង្កើត​គណបក្ស​ថ្មី គឺជា​សេរីភាព​នយោបាយ​នៅក្នុង​សង្គម​ប្រជាធិបតេយ្យ​។ ខ្លះ​ទៀត​យល់​ថា ការបង្កើត​បក្ស​ថ្មី​ច្រើន គឺ​មាន​បំណង​បំបែក​សំឡេង​គណបក្ស​កាន់អំណាច និង​គណបក្ស​ប្រឆាំង​។ ដូច្នេះ ជម្រើស​ដែល​ល្អ កម្ពុជា​គួរ​មាន​គណបក្ស​ន​យោ​បា​យតិ​ច ឬ​ច្រើន​? តទៅ​នេះ សូម​ស្តាប់​នាទី​បច្ចុប្បន្នភាព​សង្គម ដែល​រៀបចំ​ដោយ អឿន ភា​រ៉ា​៖

សំឡេង៖

(ដោយ៖ អឿន ភារ៉ា)

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត