គន្លឹះ​​អភិវឌ្ឍន៍​ខ្លួន​​ឲ្យក្លាយ​ជា​​បុគ្គល​ឆ្នើម​

15-01-2016 4:46 pm 2485

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ យើង​មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង ជាមួយ​លោក ម៉ៅ សុផាត ជា​ប្រធាន​ផ្សព្វផ្សាយ​នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​អាស៊ី​អឺរ៉ុប​។ សម្រាប់​កិច្ចពិភាក្សា​នៅ​ថ្ងៃនេះ​ដែរ គឺ​ទាក់ទង​នឹង​ប្រធានបទ “​គន្លឹះ​អភិវឌ្ឍន៍​ខ្លួន​ឲ្យក្លាយ​ជា​បុគ្គល​ឆ្នើម​” ដែល​លោក​ម៉ៅ សុផាត​នឹង​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍ និង​ចំណេះដឹង​មួយចំនួន សម្រាប់​អភិវឌ្ឍន៍​ខ្លួនឯង​។ ចង់​ដឹង​ថា​មាន​គន្លឹះ​សំខាន់​អ្វីខ្លះ​ដើម្បី​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​ខ្លួនឯង ឲ្យក្លាយ​ជា​បុគ្គល​ឆ្នើម​ឬក៏​បុគ្គល​ជោគជ័យ​ក្នុង​ជីវិត​?


​ដើម្បី​ជ្រាប​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​ម៉ៅ សុផាត​ដូចតទៅ​៖


​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត