លោក អាត់ ធន់​ប្រកាស​ផ្ទេរដំណែង​ទៅ​លោក​ជូន មុំ​ថុល​

09-01-2016 4:14 pm 2972

​លោក អាត់ ធន់ ប្រធាន​សហជីព​ការងារ​បាន​ប្រាប់​ដល់​វិទ្យុ​វាយោ​នៅ​ថ្ងៃទី​០៩ ខែ​មករា​ថា ការ​ផ្ទេរដំណែង​គ្រប់គ្រង​លេខាធិការដ្ឋាន​នៃ ITUC.CC​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​ទៅ​លោក​ជូន មុំ​ថុល មិនមែន​មានន័យថា​លោក​​និង​ចាកចេញ​ពី​សហភាព​ការងារ​កម្ពុជា​នោះ​ទេ​។​ព្រោះ​ការ​ផ្ទេរដំណែង​នេះ​តែងតែ​ធ្វើឡើង​ជា​រៀងរាល់ឆ្នាំ​មួយ​ឆ្នាំ​ម្ដង ហើយ​ការ​ផ្ទេរដំណែង​នេះ​ក៏​មិនបាន​ប៉ះពាល់​ដល់​សកម្មភាព​ទាមទារ​ផ្សេងៗ​ទៀត​នោះ​​ទេ​។​ជា​បន្ត​សូម​ស្ដាប់​ប្រសា​ស​ន៏​របស់​លោក​អាត់ ធន់​ដែល​រៀបចំ​ដោយ​ថា​ន រស្មី ដូចតទៅ​៖

 

​សំឡេង​លោក​អាត់ ធន់​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត