លោកព្រាប កុល៖ប្រព័ន្ធហ្វេកប៊ុកនឹងបញ្ជ្រាបសារប្រឆាំងអំពើពុករលួយដល់មហារជន

07-12-2015 4:45 pm 2074

​នៅក្នុង​ឱកាស​ប្រារព្ធ​ទិវា​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៩​ធ្នូ​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុ​ជា បាន​ជ្រើសរើស​យក​បណ្តា​ញ​សង្គម​ហ្វេ​ក​ប៊ុក ធ្វើ​ជា​មធ្យោបាយ ដើម្បី​ជំរុញ​ទឹកចិត្ត​ប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យចូល​រួម​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំ​ង​អំពើពុករលួយ​។ បើ​តាម​លោក​ព្រាប កុល​នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា​បានបញ្ជាក់​ថា មូលហេតុ​ជ្រើសរើស​បណ្តាញ​សង្គម​ហ្វេ​ក​ប៊ុក ធ្វើ​ជា​ដៃគូរ​ផ្សព្វផ្សាយ​ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ នៅ​ក្នុង​ទិវា​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​ឆ្នាំនេះ ដោយសារ​ហ្វេ​ក​ប៊ុ​កជាប​ណ្តុំ​នៃ​អ្នក​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​។

 

ដើម្បី​លំអិត ​សូម​ស្តាប់​កិច្ចសម្ភាសន៍​រវាង​អ៊ុន សុខ​ឡា​និង​លោក​ព្រាប កុល​នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា ​នៅក្នុង​នាទី​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​សប្តាហ៍​ដូចតទៅ​៖

 

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត