លោក សុខ ទូច​​៖​​អ្នក​នយោបាយ​​ឈ្លោះ​​គ្នា​​ខុស​រដូវ​ធ្វើឲ្យ​​អស​កម្ម​​ក្នុង​​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រ​ទេស​​

05-12-2015 3:06 pm 2433

​លោក សុខ ទូច អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​នយោបាយ បាន​ចាត់ទុកថា គណបក្ស​ទាំង​ពីរ​កំពុ​តែ យក​ឈ្នះ​ចាញ់​រៀងៗ​ខ្លួន ហើយ​ការ​យក​ឈ្នះ​ចាញ់​របស់​អ្នក​នយោបាយ​នេះ គឺ​មិន​អាច​រក​ចំនុចរួម​បានទេ​។ លោក​ថា ការប្រឈមមុខ​ដាក់​គ្នា​រវាង​អ្នក​គណបក្ស​ធំ​ទាំងពីរ កន្លងមកនេះ មិន​ដែល​គិត​ពី​ផលប្រយោជន៍​ប្រទេស​ជាតិ​ទេ គឺ​គិតតែ​ពី​ផង​ប្រយោជន៍​គណបក្ស​ជា​ធំ  ដែល​ជា​ដើមចម​ធ្វើឲ្យ​ការ​អភិ​វឌ្ឍន៍​​ប្រជា​ទេស​ជាតិអសកម្ម​។ ជា​បន្ត​សូម​ស្តាប់​កិច្ច​សម្ភាស​រវាង គួន សំបូរ ជាមួយ លោក សុខ ទូច​ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត