លោក​ស្រី​ឡាក់ សុភាព​បដិសេធ​​ថា​​មិន​​ពាក់​ព័ន្ធ​​នឹង​​បញ្ហា​​ផ្ទៃ​ក្នុង​​គណ​បក្ស​​លោក​ម៉ម ​សូណង់ដូ​ទេ

31-10-2015 3:44 pm 1659

​​ប្រធាន​គណបក្ស​ខ្មែរ​សាមគ្គី លោកស្រី ឡាក់ សុភាព បាន​ឡើង​លើកឡើងថា គណបក្ស​របស់​លោកស្រី នឹង​ចុះ​ឈ្មោះ​ទៅ​កាន់​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ជា​លើក​ទី​ពីរ នៅ​ពាក់កណ្តាល​ខែ​វិច្ច​កានេះ​។ ហើយ​លោក​ស្រី ក៏​បាន​បដិសេធ ចំពោះ​ព័ត៌មាន​ដែលថា លោក ហា​រី សំអាត បាន​ដឹកនាំ​សមាជិក​គណបក្ស​សំបុក​ឃ្មុំ​សង្គម​ប្រជាធិបតេយ្យ​របស់​លោក​ម៉ម សូណង់ដូ មក​ចូលរួម​ជាមួយ​គណបក្ស​លោកស្រី​នោះ​ឡើយ​​។ លោកស្រី​ឡាក់ សុភាព​ចាត់ទុក​ករណី​លោក ហា​រី សំអាត​នេះ ជា​រឿង​ដាច់ដោយឡែក មិន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​គណបក្ស​របស់​លោកស្រី​នោះទេ​។ ជា​បន្ត​សួ​ម​ស្តាប់​កិច្ច​សម្ភាស​រវាង​គួន សំបូរ ជាមួយ​ប្រធា​ន​​គណបក្ស​ខ្មែរ​សាមគ្គី លោកស្រី ឡាក់ សុភាព​ដូចតទៅ​៖

សំឡេង

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត