លោក​ខឹម វាសនា​​៖​​គណបក្ស​​សម្ព័ន្ធ​​ដើម្បី​​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​​នឹង​កែ​សង្គម​ប៉ុន្តែ​​មិន​​ត្រូវ​ការ​​គាំទ្រ​​

29-10-2015 3:44 pm 4223

​ប្រធាន​គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជាធិបតេយ្យ​លោក ខឹម វាសនា បាន​មានប្រសាសន៍ថា ក្នុងនាម​ជា​មនុស្ស​ចង់​កែ​សង្គម បើ​យើង​មិន​ឈរ​នៅ​លើក​អ្វីដែល​យើង​យល់​ថា ត្រឹមត្រូវ​តើ​កែ​សង្គម​ម្តេច​បាន​។ លោក​​ថា គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជាធិបតេយ្យ មិន​ចេញ​មក​ដើម្បី​ស្វែងរក​ការគាំទ្រ​ទេ  គឺ​ចេញ​មក​ដើម្បី ជួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ឲ្យ​គាត់​យល់​ពី​សង្គម​ជាតិ​។ ជា​បន្ត​សូម​ស្តាប់​កិច្ចសម្ភាសន៍ រវាង​គួន សំបូរ ជា​មួយ​ លោក ខឹម វាសនា ប្រធាន​គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជាធិបតេយ្យ ក្នុង​នាទី​ហេតុការណ៍​សំខាន់​ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត