យន្តការ​ថ្មី​​​នៃ​​​ការចុះឈ្មោះ​​បោះឆ្នោត​​របស់​​​គជប អាច​​ធានា​​ឈ្មោះ​ស្ទួន​​និង​ឈ្មោះ​​ជន​បរទេស​​ដែរ​​ឬទេ​​?​​

14-10-2015 5:04 pm 1499

​កាលបរិច្ឆេទ នៃ​ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​សាកល្បង ដែល​រៀបចំ​ដោយ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​(​គជប​) នឹង​មិន​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ឡើយ ពោល​គឺ​នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​០១-១៥ វិច្ឆិកា​ខាង​មុខ​នេះ​។ ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​សាកល្បង​នេះ គឺជា​ការធ្វើ​កំណែទម្រង់​ថ្មី របស់​គជប ដោយ​ធ្វើ​ការចុះ​ឈ្មោះ​តាម​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ ខុសប្លែក​ពី​ការចុះ​ឈ្មោះ​លើក​មុនៗ​។ តើ​សម្រាប់​យន្តការ​ថ្មី របស់​គជប ក្នុង​ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​នេះ អាច​ធានាបាន​នូវ​ការ​មានឈ្មោះ​ស្ទួន និង​ឈ្មោះ​ជនបរទេស​បាន​ដែរឬទេ​? តើ​មាន​លក្ខណៈ​ខណ្ឌ​អ្វីដែល​ប្រជាពលរដ្ឋ​គួរ​យល់​ដឹង មុន​ពេល​ទៅ​ចុះឈ្មោះ​? សូមស្តាប់កិច្ចសម្ភាសន៍​រវាង​សៅ វិសាល ជាមួយ​លោកគួ​យ ប៊ុន​រឿន អនុប្រធាន​គជប​។​

សម្លេង

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត