លោក​រ​ស់ សា​លីន​​៖​​ចំណេះដឹង​​និង​​សីលធម៌​ល្អ​​របស់គ្រូបង្រៀន​ជា​​កត្តា​​ជោគជ័យ​​របស់​​សិស្ស​-​និស្សិត​

21-09-2015 12:38 pm 2780

​មន្ត្រី​អប់រំ​​​ចែកចេញជា​ពីរ​ផ្នែកគឺ​មន្ត្រី​អប់រំជា​បុគ្គលិក​ផ្នែក​រដ្ឋបាល និង​មន្ត្រី​អប់រំ​ដែល​ជា​គ្រូបង្រៀន​។ មន្ត្រី​អប់រំ​ទាំង​ពីរ​ផ្នែក ដើរតួនាទី​យ៉ាង​សំខាន់​នៅក្នុង​វិស័យ​អប់រំ​កម្ពុជា ដែល​កំពុង​បោះជំហាន​ទៅមុខ តាមរយៈ​ការកំណែទម្រង់ថ្មី​របស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន​និង​កីឡា​។ លោករ​ស់ សា​លីន​ដែល​មាន​បទពិសោធន៍​ជា​គ្រូ​ប​បង្រៀន​ជិត​១០​ឆ្នាំ ហើយ​បច្ចុប្បន្ន ជា​អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន និង​កីឡា​ថា ដើម្បី​បណ្តុះ​ចំណេះដឹង​ដល់​សិស្ស ប្រកបដោយ​គុណភាព មន្ត្រី​អប់រំ​ត្រូវមាន​ចំណេះដឹង​មូលដ្ឋាន​ខ្ពស់​ និង​បំពេញការងារ​ទៅ​តាម​កាតព្វកិច្ច មាន​ឥរិយាបទ​ល្អ ហើយ​ការប្រើប្រាស់​ពាក្យសំដី​ក៏​ជា​កត្តា​សំខាន់​ផង​ដែរ​។

 

​ដើម្បី​លំអិត​បន្ថែម សូម​ស្តាប់​កិច្ចសម្ភាសន៍​រវាង​អ៊ុន សុខ​ឡា ជាមួយ​លោករ​ស់ សា​លីន​អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន​និង​កីឡា​នៅក្នុង​នាទី​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​សប្តាហ៍​ដូចតទៅ​៖

 

សំឡេង៖

 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត