លក្ខខណ្ឌអ្វី​ខ្លះ ​ដែល​អាច​រួចផុត​ពី​ការទទួលខុសត្រូវ​​ព្រហ្មទណ្ឌ​?

23-08-2015 5:42 pm 6314

​​នៅក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​អំពី​ច្បាប់ នៅក្នុង​សប្ដាហ៍​នេះ អាំ តាក់ បាន​ធ្វើ​បទ​សម្ភាស​ជាមួយ លោកមេធាវី លី ច័ន្ទ​តុលា សមាជិក​គណៈមេធាវី នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។ គួរបញ្ជាក់​ថា ប្រធានបទ​សំខាន់ នៅក្នុង​សប្ដាហ៍​នេះ គឺ​និយាយ​អំពី​លក្ខណ នៃការ​រួចផុត​ ពី​ការទទួលខុសត្រូវ​ព្រហ្មទណ្ឌ​។ តើ​ករណី ឬក៏​លក្ខខណ្ឌណាខ្លះ ដែល​ច្បាប់​កំណត់ ឲ្យ​រួចផុត​ពី​ការ​ទទួលខុស ត្រូផ្នែក​ព្រហ្មទណ្ឌ​? ជា​បន្ត​សូម​ស្ដាប់ បទសម្ភាសន៍​ដូចតទៅ​៖
​សំឡេងទាំងស្រុង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត