យុវជន​ខ្មែរ​​ត្រូវ​​ពង្រឹងសមត្ថភាព​​ដើម្បី​​​​ប្រជែងក្នុង​​ទីផ្សារ​ការងារ​នៅ​សហគមន៍​អាស៊ាន​២០១៥

07-08-2015 5:25 pm 3557

នៅ​ចុងឆ្នាំ​២០១៥ សហគមន៍​អាស៊ាន​រួម​នឹង​ត្រូវ​បង្កើតឡើង នៅក្នុង​បណ្តា​ប្រទេស​ចំនួន​១០  ដែល​ជា​សមាជិក​អាស៊ាន​ក្នុងនោះ​ក៏​មាន​ប្រទេស​កម្ពុជា​ផង​ដែរ​។​កម្ពុជា គឺជា​ប្រទេស​ចុងក្រោយ​គេ ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ជា​សមាជិក​អាស៊ាន កាលពី​ឆ្នាំ​១៩៩៩​។​ការបង្កើត​សហគមន៍​អាស៊ាន​រួម​នៅ​ចុងឆ្នាំ​២០១៥​នេះ នឹង​ធ្វើឲ្យ​ការ​ចរាចរណ៍​ទំនិញ ដោយ​គ្មាន​ពន្ធគយ​និង លំហូរ​ចូល​នៃ​ប្រជាជន​នៅ​បណ្តា​ប្រទេស​អាស៊ាន ធ្វើដំណើរ​ពី​ប្រទេស​មួយ​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​មួយទៀត គឺ​គ្មាន​ទិដ្ឋាការ​ឡើយ​។​តើ​កម្ពុជា​ទទួលបាន​ផល​ចំណេញ​អ្វី​ខ្លះ​ពី​ការបង្កើត​សហគមន៍​អាស៊ាន​រួម​នៅ​ចុងឆ្នាំ​២០១៥? តើ​យុវជន​ខ្មែរ​ត្រូវ​ស្វែង​យល់​អ្វី​ខ្លះ​ដើម្បី​ត្រៀម​ខ្លួន​ប្រកួតប្រជែង​ជាមួយ​បណ្តា​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​អាស៊ាន​?

 

​ជា​បន្ត​សូម​លោក​អ្នកនាង​ស្តាប់​កិច្ចសំភាសន៍​រវាង ឆេង សូរិយា ជាមួយ លោក ពុយ គា​អ្នកឆ្លើយឆ្លង​ព័ត៌មាន​របស់​ទីភ្នាក់ងារ​ជប៉ុន​ក្យូ​ដូ និង​មាន​ជំនាញ​តាមដាន​ស្ថានការណ៍​អាស៊ាន នៅក្នុង​នាទី​បច្ចុប្បន្នភាព​សង្គម​ដូចតទៅ​៖

សំឡេង

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត