ឪពុក​ម្តាយ​ខ្ញុំក្រ ប្រាក់​ខែ​ខ្ញុំតិច ឡាន​កុំ​ឡើង​ថ្លៃ ទំនិញ​កុំឡើង​ថ្លៃ!

08-04-2015 9:36 am 7197
រូបភាព​​បាន​ពី​​បណ្តាញ​សង្គម​ហ្វេសប៊ុក​ របស់​ CCFC Cambodia

សម្ព័ន្ធ​សហគមន៍​កសិករ​កម្ពុជា (CCFC) បាន​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​ទំនិញ​ឡើងថ្លៃ ​ឡានឡើងថ្លៃ ក្នុងថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ!​

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត