សាលាជា​កន្លែង​ផ្តល់​សុភមង្គល​និង​ប្រាជ្ញា​ សម្តី​ម្ចាស់ពាន​គ្រូឆ្នើម​ពិភពលោក

15-03-2015 11:43 pm 4376

សម្តីដ៏មានន័យពីរឃ្លា របស់លោកស្រី Nancie Atwel ជនជាតិ អាមេរិកាំង ដែលបានក្លាយ ជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ គ្រូឆ្នើមពិភពលោក៖

"សាលាជា​កន្លែង​ផ្តល់​សុភមង្គល​និង​ប្រាជ្ញា"

"ខ្ញុំចូលចិត្តជីវិត ជាគ្រូបង្រៀន, ខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅយុវជនថា ការបង្រៀនជា ទង្វើដ៏ឩត្តុងឩត្តម"

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត