ចប់ការប្រកួតកម្ពុជាឈ្នះម៉ាកាវ៣ទល់នឹង០

12-03-2015 5:55 pm 3880

ចប់ការប្រកួត រវាងកម្ពុជា នឹងម៉ាកាវ កម្ពុជាទទួលបាន ៣ ទល់ នឹង ០ ។ គ្រាប់ទី ១ ទាត់បញ្ចូល នៅនាទី ទី ៦៣ ដោយកីឡាករលេខ ១១ ឈ្មោះ ចាន់ វឌ្ឍនាកា គ្រាប់ទី ២ នៅនាទី ៧៩ ដោយកីឡាករ លេខ ១១ ដដែល និងគ្រាប់ចុងក្រោយតែត បញ្ចូលទីដោយកីឡាករ លេខ ៩ ឈ្មោះ ឃួន ឡាបូរ៉ាវី៕(ដោយៈ ឡេង ដេត)

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត