នៅនាទី​៧៩​កម្ពុជា​បានទាត់​ចូល១គ្រាប់​ទៀត​នាំមុខ​ម៉ាកាវ​២ទល់​នឹង០

12-03-2015 5:39 pm 3651

នៅនាទីទី៧៩ កីឡាករលេខ១១របស់កម្ពុជា បានទាត់បាល់បញ្ចូលទីមួយគ្រាប់ទៀត ធ្វើឱ្យកម្ពុជានាំមុខម៉ាកាវ២ទល់នឹងសូន្យ៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត