ច្បាប់​​ស្ដីពី​​”​សិទ្ធិ​ទទួល​​ព័ត៌មាន​​” ​អាច​មាន​​៨​​ជំពូក​ និង​​មាន​​មាត្រា​​២៥​​មាត្រា​​

10-03-2015 6:18 pm 2873

​ក្រសួង​ការ​ព័ត៌មាន បាន​នឹង​កំពុង​បន្ដ​ជួបពិភាក្សា ជាមួយ​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ ចំពោះ​ការតាក់តែង​សេចក្ដីព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​”​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន​”​។ សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​នេះ នឹង​មាន​វិសាលភាព​ធំ​ជាង​ច្បាប់​មួយចំនួន​ផ្សេងទៀត​។ បើ​តាម​គម្រោង​ច្បាប់​ស្ដីពី​”​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន​”​នេះ អាចមាន​៨​ជំពូក និង​មាន​មាត្រា​២៥​មាត្រា​។ ជា​បន្ដ​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ឃួន សុភ័​ក្រ ជាមួយ​លោក អ៊ុក គឹម​សេង ទីប្រឹក្សា​ក្រសួង​ព័ត៌មាន នៅក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​ដូចតទៅ​៖

សម្លេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត