ហេតុ​អ្វី​​​អាមេរិក​​ចង់ឱ្យ​​មេដឹកនាំ​គូ​ជម្លោះ​​ចិន​-​ជប៉ុន​​ធ្វើ​​ទស្សនកិច្ច​​ទៅ​​អាមេរិក​?

12-02-2015 3:40 pm 3504

នៅក្នុង​នាទី​ព្រឹត្ដិការណ៍​អន្ដជាតិ​ថ្ងៃនេះ ពេញ ផេង​បាន​ធ្វើ​បទសម្ភាសន៍​ជាមួយ​លោក​សុខ ទូច​ទាក់ទង​នឹង​អាមេរិក​ដែល​គ្រោង​អញ្ជើញ​មេដឹកនាំ​ចិន និង​ជប៉ុន​ឱ្យ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​ផ្លូវ​រដ្ឋ​មួយ​ទៅ​កាន់​សហរដ្ឋអាមេរិក​។ ថ្មី​ៗនេះ អាមេរិក​បាន​ប្រកាសថា​ខ្លួន​នឹង​អញ្ជើញ​លោក​ស៊ី ជីន​ពីង និង​លោក​ស៊ីន​ហ្ស៊ូ អាបេ ឱ្យ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​ទៅ​កាន់​សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយ​មិន​កំណត់​ពី​កាលបរិច្ឆេទ ហើយក៏​មិន​បង្ហាញ​ពី​គោលបំណង​ថា​នឹង​ពិភាក្សា​លើ​បញ្ហា​អ្វីខ្លះ​ដែរ​។


​តើ​ហេតុអ្វី​បានជា​អាមេរិក​ចង់ឱ្យ​គូ​ជម្លោះ​ទាំង​ពីរ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​រួមគ្នា​ទៅកាន់​សហរដ្ឋ​អា​មរិក​? តើ​មាន​ចំណុច​សំខាន់ៗ​អ្វីខ្លះ​ដែល​ភាគី​ទាំង​បី​នឹង​ត្រូវ​ពិភាក្សា​គ្នា​?


​ដើម្បី​ជ្រាប​ព័ត៌មាន​នេះ​បន្ថែម ជា​បន្ដ​សូម​ប្រិយ​មិត្ដ​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង ជាមួយ​លោក​សុខ ទូច នៅក្នុង​នាទី​ព្រឹត្ដិការណ៍​អន្ដរជាតិ​ដូច​តទៅ​៖


​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត