មូល​ហេតុ​​ចំនួន​​ពីរ​ ដែល​​​ខ្មែរ​​យើង​​ច្រើន​​តែ​​ហៅ​​មេ​មុនបា​​

10-02-2015 9:41 am 4089

​មូលហេតុ​ដែល​វ​ប្បធ​ម៏​ខ្មែរ​យើង​ច្រើន​តែ​ហៅ មេ មុន​បា ឬក៏​ម្តាយ មុន​ឪពុក ដោយសារ​តែ​កត្តា​ពីរ​យ៉ាង គឺ​ទីមួយ ទាក់ទង​និង​ប្រវត្តិ​នៃ​ការកកើត​ទឹកដី​ប្រទេស​កម្ពុជា ទី​ពីរ​ទាក់ទង​ទៅនឹង​វ​ប្បធ​ម៏​ប្រពៃណី​សាសនា ដែល​ក្នុង​ព្រះពុទ្ធសាសនា​បាន​ចាត់ទុកថា ម្តាយ​មាន​ចំណុច​សំខាន់​ជាង​ឪពុក​ចំនួន ៥​យ៉ាង​៕(ដោយ៖គួន សំបូរ)

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត