សារៈ​ប្រយោជន៍​​​នៃ​​​ការ​​​ដាំ​​​បន្លែ​​លើ​​ប្រព័ន្ធ​​ទឹក​​​

07-02-2015 3:29 pm 3451
រូបភាពបង្ហាញនៃការដំាបន្លែលើប្រព័ន្ធទឹក

​របៀប​នៃ​ការ​ដាំ​បន្លែ​លើ​ទឹក​គឺ​មាន​លក្ខណៈខុស​ពី​ការ​ដាំ​បន្លែ​លើដី​។ ​ខុស​គ្នា​ត្រង់​ថា ការ​ដាំ​បន្លែ​លើទឹក មិន​មាន​ការប្រើ​ជាតិគីមី​នោះទេ ពោល​គឺ​ដាំ​ទៅ​តាម​ធម្មជាតិ​សុទ្ធសាធ​។​មិន​ត្រឹមតែ​ប៉ុណ្ណោះ បន្លែ​លើទឹក​នេះ ​មិន​មាន​មេរោគ​និង​សត្វល្អិត​ទៅ​បង្ក​អ្នក​បរិ​ភាគ​ទេ ។ ចង់​ដឹង​ថា​ការដាំ​បន្លែ​លើ​ទឹក​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​បែបណា​នោះ ជា​បន្ត​សូម​លោក​អ្នកនាង​ស្ដាប់​កិច្ច​សម្ភាស​រវាង​លាង ធីតា និង​លោក​ឡុង​វាសនា​ជា​អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​កសិកម្ម​នៃ​ការដាំ​បន្លែ​លើទឹក​ដូចតទៅ​៖

សម្លេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត