រដ្ឋាភិបាលគ្រោងខ្ចីប្រាក់៣០០លានដុល្លារពីចិនសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវ​៤០កន្លែង​​

06-02-2015 6:58 pm 2559

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកំពុងសហការជាមួយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ខ្ចីប្រាក់ ៣០០រយលានដុល្លារ​អាមេរិក ពីប្រទេសចិន ដើម្បីកសាងឃ្លាំងស្តុកទុក ឡរសំងួត ៤០ កន្លែងនៅខេត្ត៩ នៅកម្ពុជា។ នេះបើ​តាមការបញ្ជាក់របស់លោក ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅល្ងាចថ្ងៃទី០៦ កុម្ភៈ នៅក្នុង​មហសន្និបាតរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា។ ជាបន្តសូមស្តាប់ប្រសាសន៍របស់ លោក ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៖

 

សំលេងៈ

 

  

 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត