លោកឆាយ សុផល​៖ លោកហ៊ុន សែនមាន​យុទ្ធសាស្ត្រ៣ដើម្បី​ប៉ែង​ជើង​គូប្រជែង​

01-02-2015 4:11 pm 3852

​លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន សែន ជា​មេដឹកនាំ ដែល​មាន​យុទ្ធសាស្ត្រ វាយបំបាក់​គូប្រជែង នយោបាយ យោធា និង​សេដ្ឋកិច្ច​។ លោក ឆាយ សុផល ជា​អ្នក​សា​ព័ត៌មាន និង​ជា​ម្ចាស់​សៀវភៅ ហ៊ុន សែន នយោបាយ និង​អំណាច ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ ជាង​៤០ ឆ្នាំ បាន លើកឡើងថា លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន សែន មាន​យុទ្ធសាស្ត្រ ដែល​ខុសប្លែក​ពី​បណ្តារ​មេដឹកនាំ​ផ្សេងទៀត​។ លោក​ថា ហ៊ុន សែន​ជា​កូន​កសិករ ដូច្នេះ គាត់​ដឹង​ពី​សុខទុក្ខ​របស់​កសិករ​។ ម្យ៉ាងទៀត​គាត់​ជា​អ្នក​ដែល​ចេញពី​កងទ័ព ដូច្នេះ លោក ដឹង​យុទ្ធសាស្ត្រ​ក្នុង​ការដឹកនាំ​ច្រើន​។ ក្រៅពីនេះ លោក ហ៊ុន សែន ជា​មនុស្ស​វាងវៃ​ដែល​ទទួលយក​យោបល់​ពី​ទីប្រឹក្សា​របស់​គាត់​ជា​ដើម​។ ជា​បន្ត​សូម​ស្តាប់ បទ​សម្ភាស ឡេង ដេត ជាមួយ​លោក ឆាយ សុផល ជា​អ្នកនិពន្ធ​សៀវភៅ នៅក្នុង​នាទី​ម្ចាស់​ស្នាដៃ​ដូចតទៅ​៖

 

សំលេងៈ

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត