មិនមែន​​លើកទី​១ តែអាជ្ញាធរ​​​​អប្សរា​​ឆ្លើយថា​ មិន​ដឹង​​គេ​លួច​​​ថតស្រាត

25-01-2015 10:17 pm 4890

ទស្សនៈ​មួយ៖ មិន​ដឹង​​គួរ​​និយាយ​​យ៉ាងម៉េច ខណៈ​​ពេល​​ដែល​​ប្រាសាទ​ខ្មែរ ត្រូវ​ក្លាយ​ជា​​កន្លែង​​ថតស្រាត រួចបង្ហោះ​​ពេញ​​ពិភពលោក។ ជាអ្នក​​ថែរក្សា ការពារ ដល់​​តែឆ្លើយ​ថា អត់ដឹង​​គេ​លួចថត តើមាន​​ទំនួល​ខុសត្រូវ​ទេ? រឿងប្តឹង​​ជារឿង​​ត្រូវ​តែធ្វើ តែរឿង​​ដែលសំខាន់ ក៏គួរ​​មើល​ឡើងវិញ ពីអភិបាល​កិច្ច ការគ្រប់គ្រង និង ការពារ​ប្រាសាទ ដែលជាតួនាទី​​​របស់ខ្លួន​​ផងដែរ។

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត