លោក​ឆាយ សុផល​៖​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​មិនទាន់​ស្គាល់អស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ស្រុក​ខ្មែរ​៣៦រូបជានរណា?

25-01-2015 6:06 pm 5092
លោកឆាយ សុផល អ្នកនិពន្ធសៀវភៅកម្ពុជា

​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ​១៩៤៥ ដល់ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ខ្មែរ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា មាន​ដល់​ទៅ​៣៦ រូប ។​តួលេខ​នេះ បាន​ធ្វើឲ្យ​សាធារណៈជន ទូទៅ​មិន​នឹកស្មាន​ថា​កម្ពុជា មាន​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ដល់​ទៅ​៣៦​រូប​។​លោក​ឆាយ សុផល​ជា​អ្នកនិពន្ធ​សៀវភៅ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ទាំង​៣៦​ជា​នរណា បានឲ្យដឹងថា ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ភាគច្រើន​ចង់ដឹង​ចង់​ស្គាល់ ពី​ជីវប្រវត្តិ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ស្រុក​ខ្មែរ​ទាំង​៣៦ រូបនោះ​។ ប៉ុន្តែ​ពួកគាត់​មិន​បានដឹងថា កម្ពុជា មាន​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ច្រើន​បែប​នេះ​ឡើយ​។ ជា​បន្ត​សូម​ស្តាប់ កិច្ចសម្ភាសន៍ រវាង ឡេង ដេត​និង​លោកឆាយ សុផល ជា​អ្នកនិពន្ធ​សៀវភៅ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ទាំង​៣៦​រូប​ជា​នរណា​? នៅក្នុង​នាទី​ម្ចាស់​ស្នាដៃ ដូចតទៅ​៖

 

សំលេងៈ

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត