សិង្ហបុរី​ ​រក្សា​​​ចំណាត់​​ថ្នាក់​​លេខ​១ ជា​​ប្រទេស​​ដែល​​ល្អ​​បំផុត​​​ក្នុង​​ការ​​ធ្វើ​​អាជីវកម្ម

30-10-2014 3:53 pm 2928

ប្រទេសសិង្ហបុរី​នៅតែ​ជាប់ចំណាត់​ថ្នាក់លេខ១ ជាប្រទេស​ដែលល្អ​បំផុត​​ក្នុងការ​ធ្វើអាជីវកម្ម​ នេះបើ​​យោង​​តាម​​ការ​អង្កេត​ប្រចាំឆ្នាំ​ដោយ​ធនាគារ​ពិភពលោក។​ដោយ​ឡែក​ប្រទេស New Zealand ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ទី២ ខណៈ​ពេល​ដែល ទីក្រុង​ហុងកុង​​ជាប់​ចំណាត់​​ទី៣។ រីឯចក្រ​ភពអង់គ្លេស​វិញ ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់ទី៨ និង សហរដ្​ឋអាមេរិក​​ចំណាត់​ថ្នាក់​ទី៧។

 

គួរបញ្ជាក់ថា របាយការណ៍​នេះ​ត្រូវបាន​ធនាគារ​ពិភពលោក ធ្វើឡើង​ដើម្បី​ងាយស្រួល ក្នុង​ការ​ពិចារណា​​ធ្វើប្រតិបត្តិការ​ពាណិជ្ជកម្ម ដែល​មាន​​​ការវាយតម្លៃ​​និង​អង្កេត​ទៅលើ​ប្រទេស​ចំនួន​​189​​ប្រទេស ។

ដោយ៖យ៉ាន់ លីណា
 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត